JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådhuset

Rådhuset i Borås

Borås tingsrätt har sina lokaler i Rådhuset i Borås.

Den 14 juni 1906 beslutade stadsfullmäktige att ett nytt rådhus skulle uppföras. En arkitekttävling utlystes. Hela 33 förslag deltog. Det slutliga valet föll på ett förslag ritat av två av de främsta svenska arkitekterna under första halvan av 1900-talet, Ivar Tengbom (Konserthuset och Högalidskyrkan i Stockholm) och Ernst Torulf (Hvitfeldtska Gymnasiet, posthuset och Naturhistoriska museet i Göteborg). Prissumman uppgick till 3 500 kr. Rådhuset uppfördes vid den östra kortsidan av Stora torget och invigdes, något försenat på grund av två strejker, den 7 mars 1910. En i anslutning till invigningen tryckt "Beskrifning" över rådhuset ger en god bild av det nya huset och dess dåtida användning. Huset inrymde rådhusrätten och hela stadens förvaltning inklusive polisen, som då var en kommunal angelägenhet.

Till rådhusrättens förfogande stod stora domsalen (nuvarande tingssal 2), ett överläggningsrum, ett rum för vittnen, två rum för rådmännen, ett rum för rådhusrättens kansli samt två rum för borgmästaren. I Borås Kommunal-Blad av den 23 mars 1910 kan man läsa att nedre delen av domsalens väggar var målade mörkblå medan den övre delen av väggarna och taket var vita. Sin nuvarande väggbeklädnad av panel i bok fick salen år 1947. I Kommunal-Bladet nämns också särskilt textiltapeterna i magistratens rum (förberedelserum 2) och drätselkammarens sessionssal (tingssal 5).

I trappor, hallar och i fullmäktigesalen har rådhuset en riklig dekor i form av kalkmålningar. Arbetet utfördes av en grupp dekorationsmålare under ledning av Filip Månsson. I hallen på tredje planet målades viktiga data ur stadens historia i åtta väggfält. I ett nionde målade de sina egna namn (se bilder). I trappan mellan plan 2 och 3 finns tre stadsbilder från Borås målade av John Hedaeus.

År 1944 skänkte fabrikören Emil Rozell ett klockspel som monterades i Rådhusets södra torn. Klockorna spelar fyra gånger per dag, kl 8 (Den signade dag), kl 13 (en Kinds-melodi), kl 18 (Stadens rytm) och kl 21 (Så går en dag).

År 1957 invigde staden ett nytt Stadshus och samma år renoverades rådhusets inre. Sedan stadens förvaltningar flyttat ut kunde rådhusrätten ta allt större del av huset i anspråk. Under år 1996 genomfördes en mycket omfattande ombyggnad och renovering av byggnadens inre efter ritningar av arkitekt Hugo Hölje. Förändringarna av kontorsutrymmen m.m. blev stora och två nya tingssalar skapades på plan 2 medan de tidigare tre tingssalarna på plan 1 gjordes om till kontorsutrymmen. I samband med renoveringen fick tingsrätten också tillgång till den tidigare fullmäktigesalen som ställdes i ordning till den nuvarande tingssal 1. Denna sal liksom magistratsrummet, drätselkammarens sessionssal och hallar och trappor är dock till sitt utseende i stora drag oförändrade i jämförelse med 1910 års hus. Rådhusrättens domsal har fortfarande sitt utseende från 1947. Vid renoveringen konstaterades dock att textiltapeterna i förberedelserum 2 och tingssal 5 inte kunde räddas. Man lät därför väva nya, likadana tapeter som sattes upp i de gamlas ställe (Läs mer här!).

Idag disponerar Borås tingsrätt hela Rådhuset förutom restauranglokalen i gatuplanet.

Inom ett projekt som kallas "Rätten och rummet" har man samlat in material om bl.a. domstolsbyggnaderna i Sjuhäradsbygden (läs mera här)
Senast ändrad: 2009-11-30

Byggnader 

Rådhuset under byggnad

Rådhuset under byggnad

Rådhuset vid ingivningen den 17 mars 1910

Älvsborgs regemente framför rådhuset 1914

Rådhusets baksida på 1940-talet

Rådhuset sommaren 2005