JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om mord och försök till mord m.m.

[2017-10-20] Borås tingsrätt

Tingsrätten har idag den 20 oktober 2017 meddelat dom i ett uppmärksammat mål avseende mord och försök till mord i två fall den 22 mars 2017 på Hässleholmen i Borås. Tingsrätten har funnit en 26-årig man skyldig till mord och försök till mord i två fall. 26-åringen har även dömts för viss annan brottslighet. Påföljden har bestämts till fängelse på livstid. 26-åringen har vidare ålagts skadeståndsskyldighet mot målsägandena i målet. 26-åringen är alltjämt kvar i häkte.

Tingsrätten har ogillat åtalet avseende delaktighet i ovan nämnda mord mot en 23-årig man och en 24-årig man. De två männen döms dock för försök till mord i två fall, för att tillsammans och i samförstånd med 26-åringen har försökt beröva två yngre män livet. Påföljden för både 23-åringen och 24-åringen har bestämts till fängelse i tolv år vardera. De har vidare ålagts skadeståndsskyldighet mot målsägandena i målet. 23-åringen och 24-åringen är alltjämt kvar i häkte. 

Den 22 mars 2017 skedde ett mord och två mordförsök på Distansgatan på Hässleholmen i Borås. En 19-årig man avled samma dag efter ett knivhugg i bröstet. Två personer, en 19-årig man och en 22-årig man, erhåller livshotande skador efter upprepade knivhugg/knivstick mot kroppen. Samtliga tre åtalade har medgett att de befunnit sig på platsen för gärningen och sagt sig veta vem som utförde mordet och mordförsöken men har i övrigt lämnat knapphändiga uppgifter om vad var och en av dem gjort vid det aktuella tillfället. Inga andra personer än de tre åtalade och de tre målsägandena har befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatsen. Tingsrätten har genom de åtalades egna berättelser, de överlevande målsägandenas uppgifter samt övrig bevisning funnit utrett att 26-åringen inlett våldsutövningen genom att hugga 19-årigen i bröstet, vilket medförde att denne avled senare samma dag. Tingsrätten anser det visat att 26-åringen haft uppsåt att döda 19-åringen och han döms därför för mord. Tingsrätten anser däremot inte visat att 23-åringen och 24-åringen varit införstådda med att 19-åringen skulle dödas innan denne angreps, varför åtalet för mord gällande dem ogillas.

Efter det inledande dödande knivhugget mot en av målsägandena har angreppet fortsatt med slag, sparkar och knivhugg mot de två andra målsägandena. Under attacken mot den 22-åriga målsägandena har tydliga avsikter att döda denne uttalats. Tingsrätten har i denna del funnit styrkt att 26-åringen, 23-åringen och 24-åringen har agerat tillsammans och i samförstånd och att de uppsåtligen försökt beröva de två andra målsägandena livet. Samtliga tre åtalade ska därför dömas för försök till mord i två fall.

I målet döms även en 24 årig man för skyddande av brottsling och egenmäktigt förfarande, grovt brott, till fängelse fyra månader. 24-åringen är sedan tidigare försatt på fri fot. 

Senast ändrad: 2017-10-20

För mer information kontakta:

Daniel Jakobsson
Rådman
033-17 70 33
daniel.jakobsson@dom.se

Thomas Andersson
Rådman
033-17 70 14
thomas.n.andersson@dom.se

Målnummer:

B 1006-17