JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal väckt för misstänkta sexövergrepp

[2016-03-21] Borås tingsrätt

Huvudförhandling i mål om grovt sexuellt övergrepp mot barn, försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt förtal, förtal samt barnpornografibrott, mål B 1602-15.

Huvudförhandling kommer att påbörjas den 11 april 2016 i Borås tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande grovt sexuellt övergrepp mot barn, försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt förtal, förtal samt barnpornografibrott i flera fall under åren 2010-2015. Åtalet omfattar sammanlagt 114 målsäganden. Åtal väcktes vid Borås tingsrätt den 21 mars 2016.  

Huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen beräknas pågå under 46 dagar inklusive reservdagar. Förhandlingen kommer under sakframställningarna i den allmänna delen att, om inte annat meddelas, vara öppen för allmänheten och representanter från media. Därefter beräknas övriga förhandlingsdagar, förutom när yrkanden och inställning avges vid respektive förhandlingsdags början, att hållas bakom stängda dörrar fram till de sista dagarnas sammanfattande slutanföranden då förhandlingen åter beräknas vara öppen.

Förhandlingen är preliminärt inbokad följande dagar

Planerad förhandlingstid är kl. 09.00-16.30 om inte annat anges. Reservation för eventuella ändringar i huvudförhandlingsplanen.

Sakframställningar

 • 11 april
 • 14 april

Övriga förhandlingsdagar

April

 • 20 april
 • 22 april (start kl. 09.30)
 • 26 april
 • 27 april (reservdag)
 • 28 april 

Maj

 • 3 maj
 • 4 maj
 • 10 maj
 • 12 maj
 • 13 maj (start kl 09.30)
 • 17 maj
 • 18 maj (reservdag)
 • 20 maj (start kl. 09.30)
 • 24 maj
 • 26 maj
 • 27 maj (start kl. 09.30)
 • 31 maj 

Juni

 • 1 juni
 • 3 juni (start kl. 09.15)
 • 7 juni
 • 16 juni
 • 17 juni (start kl. 09.30)
 • 21 juni
 • 22 juni
 • 23 juni (reservdag)
 • 28 juni
 • 29 juni
 • 30 juni

Juli

 • 4 juli
 • 6 juli
 • 7 juli
 • 22 juli (reservdag)
 • 26 juli
 • 28 juli
 • 29 juli (start kl. 09.15)

Augusti

 • 3 augusti
 • 4 augusti (reservdag)
 • 9 augusti
 • 10 augusti
 • 12 augusti (start kl. 09.30)
 • 15 augusti

Slutanföranden

 • 18 augusti
 • 23 augusti
 • 24 augusti (reservdag)

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i tingssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i tingssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Större väskor och skrymmande föremål får av ordnings- och säkerhetsskäl inte medföras in i tingssalen. Inte heller mat och dryck får medföras. Rättens ordförande meddelar de ordningsregler som gäller i övrigt.

Mer information i målet

Tingsrätten kommer att skicka ut ett nytt pressmeddelande om när dom i målet kommer att meddelas eller när det finns annan information om målet.

Senast ändrad: 2016-03-21

För mer information kontakta:

Thomas Andersson
Rådman
033-17 70 00

Målnummer:

B 1602-15