JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänt

Borås tingsrätt 

är en allmän underrätt och handlägger som första domstol brottmål, tvistemål, allmänna domstolsärenden, konkursärenden, ärenden om företagsrekonstruktion, ärenden om skuldsanering m.m. Tingsrättens avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Hovrätten för Västra Sverige som finns i Göteborg.

 

Observera 

att tingsrätten inte längre handlägger inskrivningsärenden och bouppteckningar.

Bouppteckningar

från Borås tingsrätts område handläggs numera av 
Skattekontoret i Kalmar

 

Inskrivningsärenden 

för Borås tingsrätts område handläggs numera av Lantmäteriet, Inskrivningsmyndigheten, Uddevalla. 

 

Arkiverade handlingar

Borås tingsrätt har i sitt arkiv handlingar i mål och ärenden från Borås tingsrätt (viss gallring sker dock efter riksarkivets anvisningar). 

Handlingar från Borås tingsrätt från tiden före 1991 och samtliga handlingar från Sjuhäradsbygdens tingsrätt finns dock hos
Landsarkivet Göteborg, Box 19035, 400 12 Göteborg
Tel 010-4767870 mellan 10.00 - 12.00
Fax 010-4767871.

Några undantag:

Handlingar från Borås Rådhusrätt t.o.m år 1970 finns hos
Borås Stad, Stadsarkivet, 501 80 Borås
Gatuadress: Sparregatan 20
Öppettider måndag - fredag kl 09.00 - 16.00

Inskrivningsmaterial från år 1933 fram till dess Inskrivningsmyndigheten flyttade till Uddevalla tingsrätt år 2001 finns hos
Landsarkivet Härnösand
IM-avd, Box 161, 871 24 Härnösand
Tel 010-4768000 mellan kl 09.30 - 12.00
Fax 010-4768020

Bouppteckningar som lämnats in till Borås tingsrätt  t o m 30 juni 2001 finns hos Landsarkivet Göteborg (adress ovan).

Akter i domstolsärenden fr.o.m. 1981 och konkursakter fr.o.m. 1985 från Borås tingsrätt finns i Borås tingsrätts arkiv.

 
Senast ändrad: 2012-09-26

Borås tingsrätts domsaga

Tingsrättens förhandlingssalar

Bild på tingssal 201

Tingssal 1


 

Bild på tingssal 202

Tingssal 2

 

Tingssal 3

Tingssal 3

 

Tingssal 4

Tingssal 4

 

Tingssal 5

Tingssal 5

 

Tingssal 10

Tingssal 10