JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ladda ner & beställ

Här kan du ladda ner blanketter och publikationer från Sveriges Domstolar. En del av publikationerna är beställningsbara i tryckt format.

Rättegång i tingsrätten - vem är vem?Rättegång i tingsrätten - vem är vem?

Den här foldern visar hur förloppet i ett brottmål går till samt visar och beskriver vem som är vem i rättegången.

Beställ eller ladda ner.


Högsta domstolenHögsta Domstolen

Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt fakta om Högsta domstolen; bland annat att domstolen är högsta instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.

Beställ eller ladda ner.


Rättshjälp och taxor 2015Rättshjälp och taxor 2015

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Ladda ner.  

 

Senast ändrad: 2015-09-01

Söker du efter en dom?

Läs mer om vad som gäller vid utlämnande av domar, beslut och handlingar.  


Sök på webbplatsen

Använd gärna sökfunktionen om du letar efter en särskild publikation.


Prenumerera

Du kan prenumerera på vissa av våra publikationer.

Prenumerera

 


Hämta Acrobat Reader

För att använda trycksakerna och blanketterna behöver du ett tilläggsprogram, Acrobat Reader, på din dator. Du kan hämta Acrobat gratis på Adobes webbplats (länken öppnas i nytt fönster).